#1 εταιρεία Parking στην Ελλάδα
P&S

Η Φιλοσοφία Μας

Η Φιλοσοφία Mας
\'cityzen\'
parking-podilaton
car wash
recycle

 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ


Το νέο μας όνομα είναι δηλωτικό μιας ολόκληρης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Μια φιλοσοφία που διαχρονικά εξελίσσεται, ώστε σήμερα να έχει λάβει την πιο προηγμένη και ποιοτικά αναβαθμισμένη έκφρασή της.

Στόχος μας στη Cityzen είναι να προσφέρουμε στο εκτεταμένο πελατολόγιό μας όχι απλώς τις καλύτερες υπηρεσίες στάθμευσης στην Ελλάδα, αλλά μια ολιστική εμπειρία κάλυψης αναγκών.

Για τη Cityzen, προτεραιότητα είναι ο πελάτης. Εσύ!

«Πρώτα εσύ!», δύο λέξεις που, υπογράφοντας το όνομά μας και την εταιρική μας επικοινωνία, αποτυπώνουν ακριβώς και δηλώνουν ρητά αυτή μας την επιλογή.

Έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες, τις απαιτήσεις, τις προσδοκίες, αλλά και τον υψηλό δείκτη ικανοποίησης των πελατών μας, η ποιότητα στην εξυπηρέτηση αποτελεί για εμάς βασική προϋπόθεση και αφορά σε όλες τις ενέργειες που γίνονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παρεχόμενη υπηρεσία και μάλιστα σε ένα εκτεταμένο εύρος υπηρεσιών.

Ο δρόμος που οδηγεί στην επίτευξη αυτού του στόχου, περνάει μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για να επιτύχουμε τα υψηλά επίπεδα ποιότητας των υπηρεσιών μας, ακολουθούμε σύστημα διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου που έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 9001: 2015.

Παράλληλα, εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την τήρηση κανόνων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της Cityzen, πιστοποιημένο με το πρότυπο ISO 45001: 2018.

Όλα αυτά, ακολουθώντας πρακτικές σύμφωνες με τη συνεχώς αναβαθμιζόμενη και ελεγχόμενη Πολιτική μας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και υιοθετώντας ένα αποτελεσματικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο με το πρότυπο ISO 14001: 2015.

Η ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειριζόμαστε είναι υψίστης σημασίας για τη Cityzen, για το λόγο αυτό ακολουθούμε σύστημα διαδικασιών ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 27001: 2013. Επίσης, με στόχο την ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού μας καθώς και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την οδική ασφάλεια (μεταφορά πελατών, μετακίνηση οχημάτων κτλ.) εφαρμόζουμε διαχειριστικό σύστημα οδικής ασφάλειας σύμφωνα με το Πρότυπο 39001: 2012

Επιπλέον, η Cityzen ως μέλος του EIEΠ, έχει δέσμευση και όραμα για την εξυπηρέτηση των πελατών της και αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας μακροχρόνιων δεσμών εμπιστοσύνης μαζί τους.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Cityzen είναι μέλος του μεγαλύτερου Παγκόσμιου Οργανισμού Στάθμευσης και Κινητικότητας IPMI, παρακολουθώντας και με αυτό τον τρόπο τις εξελίξεις στην Παγκόσμια Αγορά Στάθμευσης!

      

 

Subscribe on LinkedIn