#1 εταιρεία Parking στην Ελλάδα
P&S

Το Περιβάλλον

Το Περιβάλλον
\'cityzen\'
parking-podilaton
car wash
recycle

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Δείχνουμε την ευαισθησία μας για το περιβάλλον στην πράξη!

Στη Cityzen σεβόμαστε το περιβάλλον και συμβάλουμε έμπρακτα στην φροντίδα του. Προωθούμε υπηρεσίες που μεριμνούν για την προστασία των φυσικών μας πόρων και καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε οι δραστηριότητές μας να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις.

Κάποιες από τις πρωτοβουλίες & τις βελτιωτικές ενέργειες που ακολουθούμε είναι:

Ανακύκλωση:

Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μέσω:

  • Αντικατάστασης λαμπτήρων φθορίου με λαμπτήρες τεχνολογίας led
  • Αντικατάστασης λαμπτήρων φθορίου με λαμπτήρες κατηγορίας Τ5
  • Εφαρμογής ζωνών φωτισμού με χρήση αισθητήρων και χρονοδιακοπτών

Πλυντήρια Οχημάτων: Πλύση με ειδικά βιοδιασπώμενα υλικά.