#1 εταιρεία Parking στην Ελλάδα
P&S

Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας
\'cityzen\'
parking-podilaton
car wash
recycle

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η Cityzen δεσμεύεται να παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας. Η εταιρεία μας απευθύνεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό στους εργαζόμενους, οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά ανάλογα με τη συνεισφορά και τις ικανότητές τους.

Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η δημιουργία και η διατήρηση ενός ξεχωριστού εργασιακού κλίματος μέσα από την ανοιχτή επικοινωνία, ομαδικότητα και καλή συνεργασία, ώστε να συμβάλλει στην ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και η αποτελεσματική λειτουργία των χώρων στάθμευσης αποτελούν για εμάς βασικές προτεραιότητες. Για το λόγο αυτό μεγάλο μερίδιο χρόνου αφιερώνεται στην επιλογή ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας, που επιδεικνύει ενθουσιασμό και αφοσίωση, καθώς και ζήλο για το ρόλο του και που όχι απλώς πληροί, αλλά ξεπερνά τα υψηλά πρότυπά μας. Επίσης, μεγάλη έμφαση δίνεται στη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων μας, ώστε να εργάζονται προνοητικά για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων και να καταβάλλουν διαρκώς τις μέγιστες προσπάθειες προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς το επίπεδο της εξυπηρέτησης πελατών και η αποτελεσματικότητα της συνολικής διαχείρισης των χώρων στάθμευσης.

Η επιτυχία της εταιρίας εξαρτάται από την ανάπτυξη και τον επαγγελματισμό του κάθε εργαζόμενου. Προκειμένου να προσελκύσει και να συνεργαστεί με επαγγελματίες βέλτιστης ποιότητας, η Cityzen παρέχει συνολική εκπαίδευση, ανταγωνιστικές αμοιβές και άλλες επιπρόσθετες παροχές.

Η Cityzen προσφέρει στους εργαζόμενους μοναδικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης προκειμένου να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.

Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να επιτύχετε σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση που σας ανταμείβει και ανάλογα, παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@cityzen.com.gr  είτε με Fax στο 210 6018671.

Παρακαλούμε διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πριν μας στείλετε το βιογραφικό σας. Η Cityzen φροντίζει διαρκώς να εφαρμόζει τις βέλτιστες διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων της εταιρείας.

 

Subscribe on LinkedIn