#1 εταιρεία Parking στην Ελλάδα
P&S

Μικρής Διάρκειας 1 & 2

Cityzen Μικρής Διάρκειας 1/2
parking-podilaton
car wash
recycle

Χώρος Στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 & 2

Αττική Οδός, Σπάτα

  • Ωράριο Λειτουργίας: 24×7
  • Διαθέσιμες Θέσεις: 704
  • Παροχές: Θέσεις ΑΜΕΑ, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

13

  • Μέγιστο ύψος: 3.35m

Επικοινωνία.: +30 210 3534260 ׀ customerservice@cityzen.com.gr

Χώρος Στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 2

Αττική Οδός, Σπάτα

  • Ωράριο Λειτουργίας: 24×7
  • Διαθέσιμες Θέσεις: 654
  • Παροχές: Θέσεις ΑΜΕΑ, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

13

  • Μέγιστο ύψος: 3.35m

Επικοινωνία.: +30 210 3534260 ׀ customerservice@cityzen.com.gr

Carwash