#1 εταιρεία Parking στην Ελλάδα
P&S

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου
\'cityzen\'
parking-podilaton
car wash
recycle

Πολιτική Απορρήτου www.cityzen.com.gr

H ιστοσελίδα www.cityzen.com.gr (“Ιστοσελίδα“) δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, λαμβάνει τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για την προστασία, την ασφάλεια και τη διατήρηση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων σας.

Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας το www.cityzen.com.gr, αποδέχεστε τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά από κάθε καταχώρηση αλλαγών σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Η Πολιτική Απορρήτου συνδέεται άμεσα και συνοδεύει τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε και σε αυτούς.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία  με την επωνυμία «Cityzen Συστήματα Στάθμευσης Α.Ε.», με έδρα στην οδό Κηφισίας 294 & Τζούνα 1, Αθήνα και ηλεκτρονική διεύθυνση info@cityzen.com.gr (εφεξής Cityzen),  είναι κυρία και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας www.cityzen.com.gr και Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται μέσω της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η Cityzen έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, τον κ.Κωνσταντίνο Κακαβούλη με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στέλνοντας email στη διεύθυνση privacy@cityzen.com.gr.

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

O ιστότοπος www.cityzen.com.gr είναι πληροφοριακού χαρακτήρα, προκειμένου πελάτες και πιθανοί πελάτες της Cityzen να μπορούν να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που μπορεί να τους προσφέρει η εταιρία.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μηνιαία θέση parking, για την υπηρεσία Share the Space, για το Πρόγραμμα Αποθήκευσης της Cityzen, για τη λειτουργία χώρων στάθμευσης, για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες Cityzen και τον εξοπλισμό Parking (αυτόματα συστήματα & αισθητήρες εντοπισμού θέσεων) γίνεται ανακατεύθυνση στην εφαρμογή της Cityzen (www.cityzenparking.com). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Εφαρμογής.

Με την εγγραφή στο newsletter και την αποστολή του, συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρηστών:

Δεδομένα επικοινωνίας Διεύθυνση Email
Προσωπικές Πληροφορίες IP address
Δεδομένα Διάδρασης Χρήστη Παραλαβή του newsletter

Ανάγνωση του newsletter (μία ή περισσότερες φορές)

Ημερομηνία & ώρα αλληλεπίδρασης με  σύνδεσμο

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή εμπορικής επικοινωνίας, μέσω μηνυμάτων sms/μηνυμάτων viber που αποστέλλονται, συλλέγονται επίσης Δεδομένα Διάδρασης των Χρηστών.

Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μάς παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Cookies μας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους.

Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών υπόκειται στους όρους της παρούσας, στις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ/2016/679), και του εθνικού νόμου 4624/2019.

Χρησιμοποιούμε δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας για τους ακόλουθους σκοπούς και με βάση τις παρακάτω νομικές βάσεις:


Σκοπός: Ενημέρωση για τις υπηρεσίες μας

Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα της εταιρείας


Σκοπός:  Βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας

Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα της εταιρείας


Σκοπός: Μέτρηση της επισκεψιμότητάς της ιστοσελίδας και συγκέντρωση σχετικών στατιστικών στοιχείων

Νομική βάση: Συγκατάθεση


Σκοπός:  Βελτίωση των διαφημιστικών εκστρατειών της εταιρείας

Νομική βάση: Συγκατάθεση


Σκοπός: Επικοινωνία με τους χρήστες κατόπιν αιτήματός τους και ικανοποίηση αιτημάτων χρηστών

Νομική βάση: Εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικό στάδιο κατόπιν αιτήματος του χρήστη


Σκοπός: Εμπορική προώθηση μέσω της εγγραφής στο newsletter ή στην υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων (SMS, Viber, κλπ.)

Νομική βάση: Συγκατάθεση


Σκοπός: Συλλογή βιογραφικών για απασχόληση στην εταιρεία μέσα από τις «Ευκαιρίες καριέρας»

Νομική βάση: Προσυμβατικό στάδιο κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου εργαζομένου


Σκοπός: Παραλαβή αιτημάτων για μηνιαίες θέσης στάθμευσης

Νομική βάση: Προσυμβατικό στάδιο κατόπιν αιτήματος του χρήστη


Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα χρηστών για να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις μας ή εντολές των αρμοδίων αστυνομικών, δημοσίων και δικαστικών αρχών.

Διατήρηση Δεδομένων

Τα δεδομένα χρηστών που αιτούνται μηνιαίας στάθμευσης και προχωρούν στη σύναψη σύμβασης με την εταιρία διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η μεταξύ των μερών σύμβαση για την παροχή της μηνιαίας στάθμευσης, καθώς και για το απαραίτητο χρονικό διάστημα 15 ετών μετά από τη λήξη ή λύση αυτής με οιονδήποτε τρόπο για συμμόρφωσή μας με νομικές/φορολογικές υποχρεώσεις ή/και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Cityzen.

Τα δεδομένα χρηστών που συλλέγονται μέσω φόρμας επικοινωνίας (contact form) ή που αιτούνται μηνιαίας στάθμευσης ή πληροφορίες σχετικά αλλά δεν προχωρούν στη σύναψη σύμβασης με τη Cityzen, διατηρούνται για το έτος εντός του οποίου υπέβαλαν το αίτημα ή ερώτημα τους, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητο να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για συμμόρφωσή μας με νομικές/φορολογικές υποχρεώσεις ή/και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Cityzen.

Tα δεδομένα χρηστών που συλλέγονται για την αποστολή newsletter και εμπορικής επικοινωνίας κατόπιν συγκατάθεσής τους, διατηρούνται μέχρι ο χρήστης να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του και να διαγραφεί από την υπηρεσία, είτε αλλάζοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στη συσκευή του, είτε κάνοντας χρήση της επιλογής unsubscribe που του/της παρέχεται σε σχετικές επικοινωνίες.

Για τη διάρκεια διατήρησης των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies παρακαλούμε ενημερωθείτε από την πολιτική cookies.

Αποδέκτες δεδομένων

Τα δεδομένα σας θα χρειαστεί να είναι διαθέσιμα στο προσωπικό της Cityzen και στους τεχνικούς συντήρησης της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Επίσης, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη-εκτελούντες την επεξεργασία, όταν είναι απαραίτητο για το σκοπό αποκλειστικά της παροχής των υπηρεσιών μας. Όλα τα μέρη δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης κανόνων εμπιστευτικότητας και ορθής επεξεργασίας.

Επιπλέον, διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα κατά περίπτωση στην εταιρία-πάροχο υπηρεσιών συντήρησης και hosting του ιστοτόπου (Bapp), στην εταιρία-πάροχο των υπηρεσιών emails Orthology, στην εταιρία-πάροχο υπηρεσιών marketing/ hybrid messaging και αποστολής newsletter (Apifon), στην εταιρία-πάροχο υπηρεσιών ανάλυσης της ιστοσελίδας (Google Analytics –Google). Όλα τα μέρη λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης κανόνων εμπιστευτικότητας και ορθής επεξεργασίας.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να γνωστοποιηθούν προσωπικά σας δεδομένα, σε κάθε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να τα γνωστοποιήσουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή στο πλαίσιο που αυτά επεξεργάζονται από τους συνεργάτες μας ή τρίτα μέρη (όπως cloud services), φροντίζοντας πάντοτε να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία τους.

Επικοινωνία με την ιστοσελίδα

Η επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας γίνεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη.

Πρόσβαση στα μηνύματα που λαμβάνουμε στην πλατφόρμα μας έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας ή από κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Δεν προωθούμε σε τρίτους μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε στην πλατφόρμα μας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του αποστολέα.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η προώθηση σε τρίτους ή μη διαγραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνουμε είναι απαραίτητη για την τήρηση υποχρεώσεων μας που πηγάζουν από τον νόμο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων μάς παρέχονται από την εταιρεία Orthology, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα.

Τεχνικά μέτρα ιστοσελίδας

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μέσω της ιστοσελίδας διατηρούνται πάντα σε ασφαλείς servers εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί σύστημα κρυπτογράφησης (SSL) για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πλοήγησή σας.

Η Cityzen χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές και συνεργάτες φιλοξενίας για την παροχή του απαραίτητου υλικού, λογισμικού, αποθήκευσης και σχετικής τεχνολογίας που απαιτείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων μας σε τρίτο πάροχο αποθήκευσης για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής.

Η Bapp διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και συνεπώς λειτουργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ η Cityzen είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

H Cityzen χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τη δραστηριότητά της.

Όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να έρθετε σε επαφή με την ιστοσελίδα μας, η παρούσα πολιτική δεν εφαρμόζεται. Αντιθέτως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στη πολιτική απορρήτου των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Δικαίωμα ενημέρωσης Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.
Δικαίωμα διόρθωσης Μπορείτε να ζητήσετε και εμείς θα διασφαλίσουμε ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβούμε στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Δικαίωμα διαγραφής Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εμείς  θα προβούμε στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα εναντίωσης Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς δε θα υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασης Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή θέλετε να ζητήσετε διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για κάποια επικοινωνία,  παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Cityzen στο privacy@cityzen.com.gr.

Για διευκόλυνσή σας και προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστικότερη εξέταση του αιτήματός σας, παρακαλούμε πολύ χρησιμοποιήστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ για να υποβάλλετε το αίτημά σας.

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές σε αυτή την Πολιτική κατά διαστήματα. Μπορεί να κάνουμε αυτές τις τροποποιήσεις για πολλούς λόγους, για παράδειγμα για να αποτυπώνουν αλλαγές ή απαιτήσεις που πηγάζουν από το νόμο, νέα χαρακτηριστικά ή αλλαγές σε εταιρικές πρακτικές. Η πιο πρόσφατη εκδοχή της  θα δημοσιεύεται στην οικεία θέση στην ιστοσελίδα. Πρέπει να ελέγχετε συχνά για να βρίσκετε την πιο πρόσφατη εκδοχή. Η πιο πρόσφατη εκδοχή είναι η εφαρμοστέα. Αν οι αλλαγές περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων σχετικά με τις αλλαγές αυτές με εύλογα μέσα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ειδοποίηση μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω e-mail. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών, συμφωνείτε με την αναθεωρημένη πολιτική.

Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2023