#1 εταιρεία Parking στην Ελλάδα
P&S

ΒΡΑΒΕΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

\'cityzen\'
parking-podilaton
car wash
recycle
  1. Χρυσό βραβείο στα Facilities Management Awards 2017 στην ενότητα «Services», κατηγορία «Διαχείριση Χώρων Στάθμευσης».
  2. Αργυρό βραβείο στα Facilities Management Awards 2017 στην κατηγορία «Innovative Application of Systems or Technology in Facility Management.
  3. Αργυρό βραβείο στα Impact Bite Awards 2018 στην ενότητα «Τεχνολογίες Contact Center» και κατηγορία «Λειτουργικές και Επιχειρησιακές Εφαρμογές» .
  4. Χάλκινο βραβείο στα Impact Bite Awards 2019 στην ενότητα «Λειτουργικές & Επιχειρησιακές Εφαρμογές» και κατηγορία «Business Intelligence & Analytics».
  5. Χρυσό βραβείο στα Mobility Awards 2019 στην ενότητα «Innovation & Convenience» και κατηγορία «Smart Parking».
  6. Χρυσό βραβείο στα Mobility Awards 2021 στην ενότητα «Mobility Hub» και κατηγορία «Smart Parking».
  7. Χρυσό βραβείο στα Impact Bite Awards 2022 στην ενότητα «Εξειδικευμένες Κλαδικές Εφαρμογές» και κατηγορία «Parking».
  8. Αργυρό βραβείο στα Mobility Awards 2023 στην ενότητα «Mobility Solutions & Convenience» και κατηγορία «Smart Parking».