#1 εταιρεία Parking στην Ελλάδα
P&S

Όροι Μηνιαίας Στάθμευσης

Όροι Μηνιαίας Στάθμευσης
\'cityzen\'
parking-podilaton
car wash
recycle

Όροι Μηνιαίας Στάθμευσης:

1. Η συμφωνηθείσα χρέωση είναι για την παροχή μηνιαίας θέσης στάθμευσης.

2. Η παραχώρηση της παραπάνω θέσης είναι για ένα μήνα και ανανεώνεται αυτομάτως κάθε μήνα μετά την πληρωμή της μηνιαίας χρέωσης μέσα στον ίδιο μήνα.

3. Η παρούσα συμφωνία παραχώρησης μηνιαίας θέσης στάθμευσης μπορεί να διακοπεί με έγγραφη ενημέρωση ανάμεσα στην εταιρία και τον πελάτη.

4. Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρία 60 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της διακοπής.

5. Η εταιρία παραχωρεί στον πελάτη μία (1) κάρτα εισόδου-εξόδου (ανά θέση στάθμευσης), η οποία δεν είναι μεταβιβάσιμη και είναι για αποκλειστική χρήση του πελάτη. Για την έκδοση της κάρτας πληρώνετε 2€.

6. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κάρτας, ο πελάτης θα χρεωθεί το ποσό των 2€ για την αντικατάστασή της.

7. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα καταβάλει τη μηνιαία χρέωση για όσο χρονικό διάστημα έχει στην κατοχή του την κάρτα αυτή.

8. Η κάρτα θα αποκωδικοποιείται αυτομάτως εάν ο Πελάτης δεν καταβάλει τη μηνιαία χρέωση έως και 5 ημέρες μετά την παραπάνω προθεσμία πληρωμής.

9. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τη μηνιαία χρέωση και να ενημερώσει τον Πελάτη εγγράφως πριν την ισχύ της καινούργιας.

10. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά ή κλοπή του σταθμευμένου οχήματος ή περιεχόμενων αυτού.

11. Το όχημα πρέπει να είναι κλειδωμένο και τα πολύτιμα αντικείμενα να μην παραμένουν μέσα σε αυτό.

12. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι αποδέχεται τους Γενικούς & Ειδικούς όρους χρήσης του σταθμού όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από την εκμεταλλεύτρια εταιρία και είναι υποχρεωμένος να τους ακολουθεί κατά την παραμονή του στο χώρο.

13. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να σταθμεύει στον προκαθορισμένο χώρο που έχει προσδιοριστεί από την εταιρία.

14. Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω όρων από τον πελάτη αποτελεί αιτία για διακοπή της συνεργασίας από την εταιρία.

15. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η εταιρία θα επικοινωνεί μαζί του για τα θέματα της επιχειρησιακής λειτουργίας που τον αφορούν μέσω email

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του ισχύοντος για τα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας στη ιστοσελίδα μας: www.cityzen.com.gr. Σε περίπτωση που θελήσετε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας, παρακαλούμε ενημερώστε την Cityzen στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@cityzen.com.gr